Loading...
 Start Page

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«COSMOTE TV – Διαγωνισμός SUPERFANS LEAGUE»

 

H εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «COSMOTE TV - Διαγωνισμός SUPERFANS LEAGUE» (εφεξής «Πρόγραμμα») σχετικά με τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α’ κατηγορίας (Superleague 1), για τις οποίες η COSMOTE TV έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων στους οποίους οι ομάδες είναι γηπεδούχοι.

Συνεργάτες της Διοργανώτριας για την υλοποίηση και επικοινωνία του Προγράμματος, είναι οι εταιρείες «Βold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» και «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «Συνεργάτης» ή «Συνεργάτες») αντίστοιχα.

Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας της Διοργανώτριας Εταιρείας που βρίσκεται στην διαδικτυακή ιστοσελίδα www.cosmotetv-superfansleague.gr (στο εξής Πλατφόρμα). 

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») καθορίζουν τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ανάδειξης των νικητών και διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος. 

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το Πρόγραμμα, που διενεργείται μέσω της Πλατφόρμας. Ειδικότερα, στην Πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμα, σε διαδοχικές διαγωνιστικές φάσεις, παιχνίδια γνώσεων (εφεξής «Παιχνίδια») διαδραστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με πληροφορίες ή ερωτήσεις για τις άνω ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α’ κατηγορίας (Superleague 1) για τις οποίες η COSMOTE TV έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων, στους οποίους οι ομάδες είναι γηπεδούχοι, με δώρα για τους νικητές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται  στον όρο 4 κατωτέρω.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος  θα είναι από 13 Νοέμβριου 2023 μέχρι και 15 Μαΐου 2024 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα  στον όρο  4 κατωτέρω. 

3. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα:
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ οι συνδρομητές COSMOTE σταθερής ή κινητής (συμβολαίου – ΚαρτοΣυμβολαίου -καρτοκινητής) και COSMOTE TV
 (στο εξής «Υπηρεσίες»), και οι χρήστες των Υπηρεσιών, εφόσον συναινέσει προς τούτο ο συνδρομητής και ο χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Το προσωπικό της Διοργανώτριας Εταιρείας, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ, των ιδιοκτητών και εργαζομένων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE Corner και των Συνεργατών, οι σύζυγοι, οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

3.2. Για να θεωρηθεί συνδρομητής ή/και χρήστης ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στην Πλατφόρμα και να εγγραφεί ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Να επιλέξει μια από τις ομάδες που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα
 • Να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, email, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), Username και προσωπικό κωδικό σύνδεσης (Password).
 • Να αποδεχθεί τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

Διευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο Συμμετέχων δεν έχει την δυνατότητα να αλλάξει ομάδα.  Μετά την υποβολή, τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail  για την έγκυρη εγγραφή του.

3.3. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής ανά Υπηρεσία, είτε ως συνδρομητής είτε ως χρήστης. 

3.4. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα κάθε Συμμετέχων υποχρεούται να εξασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 13 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος , χωρίς προειδοποίηση.

4. Περιγραφή Προγράμματος - Παιχνίδια: 
4.1.
Μετά την εγγραφή όπως ορίζεται στον παραπάνω όρο 3.2, κάθε Συμμετέχων θα μπορεί να εισέλθει στην Πλατφόρμα με το Username και Password που έχει δηλώσει και να λάβει μέρος με την ομάδα που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του, στο/στα Παιχνίδι/-ια που είναι διαθέσιμο/-α τη συγκεκριμένη διαγωνιστική φάση.

4.2. Σε κάθε διαγωνιστική φάση, θα είναι διαθέσιμο ένα (1) Παιχνίδι («τρέχων» Παιχνίδι), αρχικά για τις ομάδες AEK, ΠΑΟ, ΟΣΦΠ και εν συνεχεία για άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α’ κατηγορίας (Superleague 1) ΒΟΛΟΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΟΦΗ, ΛΑΜΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ, για τις οποίες η COSMOTE TV έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων στους οποίους οι ομάδες είναι γηπεδούχοι

4.3. Καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, παράλληλα με τα «τρέχοντα» Παιχνίδια θα  παραμένουν διαθέσιμα και τα Παιχνίδια που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε προηγούμενη διαγωνιστική φάση, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους Συμμετέχοντες να συλλέξουν πόντους και να ανταγωνιστούν με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, ώστε να διεκδικήσουν το Δώρο για το «τρέχων» Παιχνίδι, το Δώρο για τα επόμενα Παιχνίδια καθώς και το «μεγάλο» Δώρο της τελευταίας φάσης.  

4.4. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν Δώρο που αφορούσε Παιχνίδι προηγούμενης διαγωνιστικής φάσης που έχει λήξει. 

4.5. Οι διαγωνιστικές φάσεις και οι αντίστοιχες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα ενεργοποιούνται τα Παιχνίδια για τις ομάδες που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα, είναι οι ακόλουθες:

ΑΕΚ,
ΟΣΦΠ,
ΠΑΟ
1ο Παιχνίδι 2ο Παιχνίδι 3ο Παιχνίδι 4ο Παιχνίδι 5ο Παιχνίδι
Ημερομηνία έναρξης  13/11/2023 21/12/2023 18/01/2024 16/02/2024 09/04/2024
Ημερομηνία λήξης  20/12/2023 17/01/2024 15/02/2024 08/04/2024 15/05/2024

 

ΒΟΛΟΣ,
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ,
ΟΦΗ,
ΛΑΜΙΑ,
ΚΗΦΙΣΙΑ
1ο Παιχνίδι 2ο Παιχνίδι 3ο Παιχνίδι 4ο Παιχνίδι
Ημερομηνία έναρξης  16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024 09/04/2024
Ημερομηνία λήξης  08/04/2024 08/04/2024 08/04/2024 15/05/2024Η διάρκεια του κάθε Παιχνιδιού καθορίζεται από τις 00:01 της ημέρας έναρξης
έως και τις 23:59 της ημέρας λήξης.

4.6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες έναρξης των Παιχνιδιών, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.cosmotetv-superfansleague.gr είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ημερομηνία έναρξης κάθε Παιχνιδιού.

4.7. Η Διοργανώτρια Εταιρία μέσω του Συνεργάτη της (Οgilvy) θα χρησιμοποιεί το email που έχουν δηλώσει οι Συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους για να τους ενημερώνει στην έναρξη κάθε διαγωνιστικής φάσης ότι ενεργοποιήθηκε το επόμενο Παιχνίδι και ότι μπορεί να λάβει μέρος.

4.8. Οι διαγωνιστικές φάσεις για τις ομάδες AEK, ΠΑΟ και ΟΣΦΠ θα είναι πέντε (5). Διευκρινίζεται ότι για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α» κατηγορίας (Superleague 1), για τις οποίες η COSMOTE TV έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων στους οποίους οι ομάδες είναι γηπεδούχοι, οι οποίες προστέθηκαν μεταγενέστερα στο πρόγραμμα, ο αριθμός των διαγωνιστικών φάσεων θα είναι δύο (2).

4.9. Το περιεχόμενο του κάθε Παιχνιδιού θα σχετίζεται με πληροφορίες ή ερωτήσεις για την ομάδα που έχει επιλέξει ο κάθε Συμμετέχων.  

4.10. Σε κάθε Παιχνίδι θα ορίζεται ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών που θα έχει ο κάθε Συμμετέχων πριν οριστικοποιηθεί η βαθμολογία του για κάθε Παιχνίδι.  Ειδικά για το πρώτο Παιχνίδι κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να  συμμετέχει με μια (1) μόνο προσπάθεια. 

4.11. Σε κάθε Παιχνίδι, ο Συμμέτεχων, , πρέπει να απαντήσει σωστά και γρήγορα σε όλες τις ερωτήσεις, ώστε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους για να κερδίσει το Δώρο του συγκεκριμένου Παιχνιδιού. Η βαθμολογία σε κάθε Παιχνίδι προστίθεται για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας και την διεκδίκηση του «μεγάλου» Δώρου της τελευταίας φάσης.  

4.12. Οι πόντοι ανά Παιχνίδι για την διεκδίκηση του Δώρου, για τις ομάδες ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΟΣΦΠ υπολογίζονται με βάση την παρακάτω φόρμουλα :  

1ο Παιχνίδι:
(Πλήθος Σωστών Απαντήσεων*1000 – 1 πόντος*Sec)/10 

* : επί
- : μείον
Sec: Δευτερόλεπτα χρόνου απάντησης ερωτήσεων
  / : δια

2ο Παιχνίδι:
(Πλήθος Σωστών Απαντήσεων *250) - [1 πόντος*(Συνολικός Χρόνος – Χρόνος Ηχητικών)]
*επί
- : μείον: Συνολικός Χρόνος για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού σε sec
Χρόνος Ηχητικός: Συνολικός χρόνος των ηχητικών/συνθημάτων

3ο Παιχνίδι:
(Πλήθος Σωστών Απαντήσεων * 2000 – 1 πόντος*Sec)/10
ΠΣΑ: Πλήθος Σωστών Απαντήσεων
Sec: Δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου απάντησης ερωτήσεων
*επί
- : μείον

4ο Παιχνίδι:
[Πλήθος Σωστών Απαντήσεων * 2500 – 1 πόντος*(Sec - Video Sec)]/10
ΠΣΑ: Πλήθος Σωστών Απαντήσεων
Sec: Δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου απάντησης ερωτήσεων
*επί
Video Sec: Δευτερόλεπτα αθροιστικού χρόνου των video
- : μείον
/ : δια

5ο Παιχνίδι:

Total Score = (Goals x 200) + (ΠΣΑ x 100) – Sec*Parameter 
 • Goals = Number of scored Goals (0, 1,2,3,4) 
 • ΠΣΑ: Πλήθος Σωστών Απαντήσεων  (0, 1, 2) 
 • Sec: Δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου 
 • Parameter = 0.25 
*επί
-  : μείον
  / : δια

 

Οι πόντοι ανά Παιχνίδι για την διεκδίκηση του Δώρου, για τις ομάδες ΒΟΛΟΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΟΦΗ, ΛΑΜΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ, υπολογίζονται με βάση την παρακάτω φόρμουλα :  

1ο Παιχνίδι:
(Πλήθος Σωστών Απαντήσεων*1000 – 1 πόντος*Sec)/10 

* : επί
- : μείον
Sec: Δευτερόλεπτα χρόνου απάντησης ερωτήσεων
  / : δια

2ο Παιχνίδι:
(Πλήθος Σωστών Απαντήσεων * 2000 – 1 πόντος*Sec)/10
ΠΣΑ: Πλήθος Σωστών Απαντήσεων
Sec: Δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου απάντησης ερωτήσεων
*επί
- : μείον

3ο Παιχνίδι:
[Πλήθος Σωστών Απαντήσεων * 2500 – 1 πόντος*(Sec - Video Sec)]/10
ΠΣΑ: Πλήθος Σωστών Απαντήσεων
Sec: Δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου απάντησης ερωτήσεων
*επί
Video Sec: Δευτερόλεπτα αθροιστικού χρόνου των video
- : μείον
/ : δια

4ο Παιχνίδι:

Total Score = (Goals x 200) + (ΠΣΑ x 100) – Sec*Parameter 

 • Goals = Number of scored Goals (0, 1,2,3,4) 
 • ΠΣΑ: Πλήθος Σωστών Απαντήσεων  (0, 1, 2) 
 • Sec: Δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου 
 • Parameter = 0.25 
*επί
-  : μείον
  / : δια

 

4.13. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι ο υπολογισμός των πόντων μπορεί να ποικίλει ανά Παιχνίδι.  Συγκεκριμένα σε ορισμένα Παιχνίδια ενδέχεται να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας.  Στην περίπτωση αυτή η νέα φόρμουλα υπολογισμού για το Παιχνίδι, θα ανακοινώνεται με την ενεργοποίηση του Παιχνιδιού στην ιστοσελίδα www.cosmotetv-superfansleague.gr. 

4.14. Ο πίνακας κατάταξης βαθμολογίας των Συμμετεχόντων θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα www.cosmotetv-superfansleague.gr και αφού ο Συμμετέχων έχει κάνει login με τα στοιχεία του (Username και Password). 

4.15. Οι Συμμετέχοντες που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία ανά ομάδα, στην λήξη κάθε Παιχνιδιού θα ανακηρύσσονται νικητές (εφεξής «Νικητές») για την ομάδα αυτή. Οι Νικητές για κάθε Παιχνίδι θα ανακοινώνονται στο www.cosmotetv-superfansleague.gr μετά την λήξη κάθε Παιχνιδιού. 

4.16. Για τα τέσσερα (4) πρώτα Παιχνίδια των τριών (3) ομάδων (ΟΣΦΠ, ΑΕΚ, ΠΑΟ) θα υπάρχουν δέκα (10) Νικητές , ενώ για το τελευταίο παιχνίδι, το πέμπτο (5) θα υπάρχει ένας (1) νικητής ανά ομάδα. Για τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Α» κατηγορίας (Superleague 1), για τις οποίες η COSMOTE TV έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων στους οποίους οι ομάδες είναι γηπεδούχοι, τα παιχνίδια θα είναι συνολικά 4. Οι νικητές θα είναι δέκα (10) ανά ομάδα.

4.17. Τα Δώρα των διαγωνιστικών φάσεων/ παιχνιδιών θα ανακοινώνονται με την έναρξη κάθε Παιχνιδιού στην ιστοσελίδα https://www.cosmotetv-superfans-league.gr.

4.18. Το «μεγάλο» Δώρο της τελευταίας φάσης (5ου Παιχνιδιού) για τις ομάδες AEK, ΠΑΟ και ΟΣΦΠ θα το κερδίσει ένας (1) μεγάλος Νικητής ανά ομάδα που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 
Ο μεγάλος Νικητής για κάθε ομάδα είναι αυτός που θα έχει συγκεντρώσει ανά ομάδα την υψηλότερη βαθμολογία συνολικά σε όλα τα Παιχνίδια, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο.
Για να λάβει ο νικητής το μεγάλο δώρο, απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

5. Οι Νικητές θα παραλάβουν το εκάστοτε Δώρο τους σε διάστημα τριών (3) εβδομάδων από την ανάδειξή τους ως Νικητές μέσω εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier), στην διεύθυνση (εντός Ελλάδος) που θα τους ζητηθεί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Συνεργάτη [CARE DIRECT]. Σε κάποιες διαγωνιστικές φάσεις τα δώρα που θα δίνονται θα απαιτούν την φυσική παρουσία του νικητή, σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) προς τον νικητή, περιλαμβάνοντας τις απαραίτητες πληροφορίεςΤα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Διοργανώτρια Εταιρεία. Κάθε Νικητής για την παράδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ, για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου την οποία θα λάβει κατά την παράδοση του Δώρου από τον Συνεργάτη [CARE DIRECT]. Ειδικά για την παραλαβή του «μεγάλου» Δώρου της τελευταίας φάσης οι Νικητές θα ενημερωθούν για τον ειδικότερο τρόπο παραλαβής του από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή/ και από τους Συνεργάτες αυτής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Νικητής είναι ο χρήστης των Υπηρεσιών δηλαδή πρόσωπο διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή της Υπηρεσίας, για την παραλαβή του Δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή, ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στον χρήστη, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω στον όρο 6, αλλιώς θα χάνει το Δώρο. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης αποδειχθεί ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει ο συνδρομητής, ο οποίος είναι και ο μόνος που δικαιούται να λάβει το Δώρο, χωρίς να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα στο Δώρο ο ανήλικος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία  θεωρεί ότι Συμμετέχων είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ συνδρομητής ή/και χρήστης των Υπηρεσιών.  Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή. Στην εξαιρετική περίπτωση που το εκάστοτε Δώρο δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας κατά την απόλυτη κρίση της.

6. Η επικοινωνία με κάθε Νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης [CARE DIRECT] εντός τριών (3) εργάσιμων ημέρων από την  ανάδειξη των Νικητών, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με κάθε Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το συγκεκριμένο Δώρο. Κατά την επικοινωνία αυτή, κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για την επιβεβαίωση κατοχής ή χρήσης συνδρομής COSMOTE σταθερής ή κινητής (συμβολαίου – ΚαρτοΣυμβολαίου - καρτοκινητής) ή συνδρομητές COSMOTE TV καθώς και για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να διεκδικήσει το Δώρο του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημέρων, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον αμέσως επόμενο Συμμετέχοντα που θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης της συνδρομής  COSMOTE σταθερής ή κινητής (συμβολαίου – ΚαρτοΣυμβολαίου - καρτοκινητής) ή συνδρομητές COSMOTE TV θα υποχρεούται να προσκομίσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και στους Συνεργάτες της [CARE DIRECT], επιπροσθέτως των παραπάνω στοιχείων,  την έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή, καθώς και τα στοιχεία του συνδρομητή, τα οποία θα πρέπει να είναι ίδια με τα καταχωρημένα στα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, με τη συναίνεση του οποίου συμμετείχε στο Πρόγραμμα, επικυρωμένη από κρατικό φορέα (ΚΕΠ, gov.gr), με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένης συνδρομής, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και δεν θα δικαιούται το Δώρο.

7. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

8. Επιπλέον, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης του Δώρου, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο Νικητής δεν αποδεχθεί να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

9. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με του παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους διαγωνιστικών φάσεων όπως ορίζονται παραπάνω και τη παράδοση του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της, δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή/και αστική, και θα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε αξίωση, πράξη, ευθύνη προς τους Νικητές ή τρίτο, οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και απώλεια ή/και οποιαδήποτε βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό σωματικής βλάβης ή απώλειας ζωής ή ζημίας σε προσωπική ή ακίνητη περιουσία που μπορεί να προκύψουν σχετιζόμενες, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή, κατοχή, χρήση και/ή ακατάλληλη χρήση του Δώρου και/ή τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον συναινέσει προς τούτο ρητώς ο κάθε Νικητής υπογράφοντας και αποδεχόμενος τον σχετικό όρο όπως αναφέρεται στην Δήλωση Αποδοχής Δώρου διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα, την ηλικία καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει οι Νικητές στον Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος και για την επεξεργασία των οποίων δεδομένων έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση (μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Διαδίκτυο), να δημοσιεύσει φωτογραφίες  ή/και video (ως έχει  ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ.) καθώς και να προβεί  στην εύλογη χρήση του ονόματος, της φωνής, της πόλης διαμονής και της εικόνας των Νικητών, στην ιστοσελίδα της COSMOTE TV (www.cosmotetv.gr), ή/και στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook, (www.facebook.com/cosmotetv.gr/) ή/και στη σελίδα που διατηρεί στο Instagram η COSMOTE (https://www.instagram.com/cosmote_greece) ή και στη σελίδα που διατηρεί στο Tik Tok η COSMOTE (https://www.tiktok.com/@cosmote) ή/και στη σελίδα που διατηρεί η COSMOTE TV στο YouTube (http://www.youtube.com/@COSMOTE_TV) του Προγράμματος ή/και σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής (οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης) ή αποζημιώσεως, καθώς και χωρίς περαιτέρω άδεια ή ειδοποίηση, επί του παρόντος ή/και για οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική δραστηριότητα.  Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις θα δικαιούται να κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους, καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την παράδοση του Δώρου. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης τότε θα αναρτηθούν μόνο τα αρχικά του δωρεοδόχου (παράδειγμα Γ.Π.). 

11. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΟΤΕ») με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται και συλλέγονται από όλους τους Συμμετέχοντες είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Username, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), email, κωδικός πρόσβασης, επιλογή ομάδας.  Επιπλέον, δεδομένα χρήσης της Πλατφόρμας και συγκεκριμένα τα Παιχνίδια στα οποία συμμετέχουν οι Συμμετέχοντες και οι πόντοι που κερδίζουν σε αυτά. Εν συνεχεία για την απόδοση εκάστου Δώρου απαιτούνται και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο από τους Νικητές τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο Κατόχου Συνδρομής, Κωδικός Πληρωμής για την ταυτοποίηση της σύνδεσης, Ημερομηνία Γέννησης, Διαβατήριο και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται. Επιπλέον, για την αποστολή του Δώρου απαιτείται και Ταχυδρομική Διεύθυνση. 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller). Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Επιπλέον η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες ενδέχεται να διαβιβάσουν ορισμένα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των Δώρων σε ταξιδιωτικό πρακτορείο ή/και στις ομάδες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Πέραν των παραπάνω αποδεκτών (Συνεργάτες) η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι:

(α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την ανάδειξη των Νικητών,
(β) επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενημέρωση των συμμετεχόντων για  την ενεργοποίηση της επόμενης διαγωνιστικής φάσης. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να αντιταχθούν στην αποστολή περαιτέρω υπενθυμίσεων μέσω του υπερσυνδέσμου που θα δίδεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 
(γ) η τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ενημέρωσή τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν Νικητές) και την απόδοση αυτού και
(δ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς εκτός  από αυτούς που ρητώς αναφέρονται παραπάνω ή για λόγους που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνο αφού ενημερώσει τον κάθε Συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Μετά την λήξη του Προγράμματος, τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, καθώς και η ηχογραφημένη κλήση θα καταστραφούν, σε διάστημα δεκατεσσάρων  (14) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής στην Πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα επανάκτησης.  

Ειδικότερα, σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρηθούν μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210-6177700 ή να στείλουν επιστολή στη Διοργανώτρια Εταιρεία στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι, με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια COSMOTE TV – Διαγωνισμός SUPERFANS LEAGUE» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου και να υποβάλλουν αίτημα για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή το δικαίωμα να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να χορηγηθούν αντίγραφα αυτών (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους (π.χ. διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας) (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, (iv) περιορισμό, της επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό, (v)  εναντίωσης στην επεξεργασία, δηλαδή το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και (β) να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα τηλ: 210-6475600, e-mail: [email protected]). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.) 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο [email protected]. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης. 
Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/cosmotetv/residential/data-protection.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας ή των Συνεργατών, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

12. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.cosmotetv-superfansleague.gr. 

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή τις ημερομηνίες διεξαγωγής εκάστης διαγωνιστικής φάσης ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής του με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.cosmotetv-superfansleague.gr που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο www.cosmotetv-superfansleague.gr.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος. 

14. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.cosmotetv-superfansleague.gr καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. 

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της Διοργανώτριας Εταιρείας που απαρτίζεται από τους: εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Δ/νσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

© Copyright 2023 - 2024 SuperFans League | COSMOTE TV